Menu Zamknij

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z zamawianiem prezentowanych produktów poprzez serwis www.logo-gifts.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: FHU SZYMEX  z siedzibą w Dzierzgoniu przy lu. Słowackiego 8/1. NIP 5792265862 REGON 3802626888

 1. Przeglądanie zawartości serwisu nie powoduje zbierania prze firmę FHU SZYMEX żadnych danych osobowych o odwiedzających. Dopiero wysłanie zamówienia niesie za sobą konieczność przekazania firmie FHU SZYMEX swoich danych osobowych, którymi są dane niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia go klientowi.
 2. Zbierane dane wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych przez firmę FHU SZYMEX.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu kontaktu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania przedstawienia oferty.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.logo-gifts.pl, strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.