Menu Zamknij

Warunki współpracy


FHU SZYMEX nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W związku z powyższym, niniejsze warunki współpracy nie dotyczą świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.

Wszelkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez FHU SZYMEX zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez pracownika FHU SZYMEX na zasadach określonych poniżej:

Zamówienia

Zamówienie nabiera ważności z chwilą pisemnego potwierdzenia oficjalnego formularza zamówień.

Rezygnacja z zamówienia

Firma Graff akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia.

Ceny

Na stronie internetowej podane są ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki i nadruku.

Płatności

Jeżeli nie ustalono inaczej, zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości:

50 % – zamówienia na kwotę powyżej 2000,00 zł netto*.

100 % – zamówienia na kwotę do 2000,00 zł netto*.

* Nie dotyczy instytucji budżetowych i państwowych.

Realizacja

Standardowo zlecenia realizowane są w terminie do 4 – 10 dni roboczych (dotyczy produktów z nadrukiem) od momentu przesłania oficjalnego formularza zamówienia. Realizacja zamówień produktów bez nadruku 2 dni robocze.

Firma FHU SZYMEX zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od naszej firmy (awaria maszyn w drukarni, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

Dostawa

Dostawa odbywa się na koszt zleceniodawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej (20,00 zł netto).

Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym odebranego towaru. W przypadku jakichkolwiek reklamacji zamawiający powinien zgłosić to pisemnie z dokładnym opisem zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty odbioru towaru. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej reklamacji.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory staramy się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości ugody spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla firmy FHU SZYMEX.